Trang chủ

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ PT ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

* Hoạt động kinh doanh:

– Sản xuất kinh doanh nước sạch: Khai thác, lọc và phân phối nước sạch phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, công nghiệp và mục đích khác. Đảm bảo nguồn nước cung cấp đúng tiêu chuẩn cấp nước tại Việt Nam, đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp nước thường xuyên và liên tục.

– Xây dựng: Các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông góp phần đưa nguồn nước sạch đến từng nhà người dân với số lượng đấu nối cao nhất.

– Tư vấn: Các công trình dân dụng trong lĩnh vực cấp nước, các công nghệ xử lý nước.

– Kinh doanh vật liệu: Mua bán các thiết bị ngành nước nhằm phục vụ cho Công ty và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Hoạt động công ích:

– Quản lý công trình thoát nước, vỉa hè đường phố, công trình điện chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đậu xe trong đô thị.