Liên hệ

Thông tin liên hệ:

  • Liên hệ: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Và Phát Triển Đô Thị Đắk Nông
  • Phone: 02612 217 050
  • Email: ctndano@gmail.com
  • Website: http://wasuda.com.vn